Mali hirurški zahvati

Mali hirurški zahvati na koži uglavnom se rade u lokalnoj anesteziji i obuhvataju intervenciju nad površinskim izraslinama na koži kao što su

Bradavice Fibromi Ateromi Lipomi Mladeži

Navedene promene na koži najčešće su benigne, ali se ipak svaki odstranjeni deo šalje na patohistološku analizu. Posebna pažnja obraća se mladežima koji menjaju boju, kao i mladežima nepravilnog oblika i veličine. Ukoliko je u pitanju intervencija na manjoj površini kože-rana se direktno ušiva, a ako je površina veća-defekti se zatvaraju uzimanjem lokalnih režnjeva sa strane ili slobodnih transplantata kože.

Priprema

Priprema za zahvat zavisi od više faktora. Na besplatnim konsultacijama doktor će obaviti neophodne preglede, razgovarati sa Vama o Vašim željama i očekivanjima od zahvata, proveriti Vaše zdravstveno stanje i u odnosu na dobijene informacije predložiti operativni metod ili tretman, a sve u skladu sa indikacijom. Bez obzira na vrstu zahvata koja se vrši-taj dan nije preporučljivo tuširanje preparatima koji hidriraju kožu.

Operativni zahvat: Zavisi od problema

Operativna tehnika zavisi od vrste zahvata i tretirane promene na koži. Doktor će Vam detaljnije informacije pružiti na prvim besplatnim konsultacijama. Budući da su u pitanju manji hiruški zahvati, obavljaju se brzo i nije potrebno dugotrajno zadržavanje u klinici. Proces do potpunog oporavka najčešće ne traje više od nekoliko dana.

Oporavak i mere opreza

Oporavak zavisi kako od operativne metode i zahvata koji se sprovodi, tako i od Vašeg zdravstvenog stanja. Naši hirurzi će Vam dati savete u vezi sa postoperativnim oporavkom i merama opreza. Osoblje klinike Olymp biće Vam na raspolaganju kako u toku samog zahvata, tako i u vremenu nakon njega.

Ostale usluge naše klinike

Operacije

Tretmani

Često postavljena pitanja

FAQ

Koliko traje oporavak nakon operacije?

Zavisi o kojoj se operaciji radi. Nakon većine operacija, društvenim se aktivnostima možete vratiti već nakon desetak dana, ali je potrebno da izbegavate velike fizičke napore, sport, izlaganje prejakom suncu i slično. Detaljne savete i upute za kvalitetan oporavak dobićete na konsultacijama sa našim hirurgom.

Da li je estetska hirurgija namenjena samo ženama?
Iako je uvreženo mišljenje da je estetska hirurgija namenjana uglavnom ženama, to nije tačno. Istina je da su žene više zastupljene, ali postoji čitav niz hirurških zahvata koje muškarci često rade, pa je kod nas na klinici odnos gotovo 60-40 u korist žena.
Da li sam za vreme operacije pod anestezijom i koja je razlika između opše anestezije i analgo-sedacije?
Vrsta anestezije zavisi od toga koji se operativni zahvat radi. Ukratko rečeno, dok ste pod opštom anestezijom, potpuno ste bez svesti, ne osećate bol, a funkciju disanja preuzima respirator. A analgo-sedacija se još naziva i polusan, što znači da je vaš nivo svesti snižen, ne osećate bol, ali i dalje spontano dišete, a obrambeni refleksi su pod kontrolom vašeg tela.